Vmbo: wiskunde voor álle leerlingen
Op het vmbo zit al veel overlap tussen wiskunde en rekenen. De NVvW wil het vak wiskunde aanpassen, zodat al het rekenen in dit vak is geïntegreerd. Een aparte rekentoets is dan niet meer nodig. Smallegange: “We zien graag dat dit wiskundevak verplicht wordt voor alle leerlingen en wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal eindexamen. Het grote voordeel is dat het een écht vak is, met tussentijdse toetsen en een regulier examen. Dus geen eenmalige digitale toets meer waar je alleen maar goed of fout kunt scoren. De weg naar het antwoord wordt weer belangrijk.” De NVvW stelt voor om aanvullend daarop ook een keuzevak wiskunde in te voeren voor leerlingen die op zoek zijn naar extra verdieping.

Havo/vwo
Ook op havo en vwo moet rekenen een vaste plek krijgen in het wiskundeonderwijs, vindt de NVvW. Dit is vooral belangrijk in de onderbouw. “In de bovenbouw is het daarna een kwestie van bijhouden. Dit kan zowel in de wiskundeles als bij andere vakken, zoals economie en natuurkunde. We noemen dit rekenbewust vakonderwijs: rekenen op een natuurlijke manier die bij een vak hoort.” Ook deze visie is terug te vinden in het voorstel dat minister Slob aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Ook interessant