Voor veel studenten is het algemene vak rekenen op 2F- en 3F-niveau verplicht corvee. Sinds het uitstellen van de rekenexamens 2F en 3F is de motivatietemperatuur nog een graadje of twee gedaald. Veel studenten zien het nut van zo’n rekenvak niet in, omdat het niet binnen de beroepscontext wordt aangeboden. Ze zijn nauwelijks te motiveren. Dat ligt anders als je studenten in een beroepscontext laat rekenen. Allen is daar tot nu toe geen haalbare oplossing voor bedacht. In dit artikel wordt een haalbare (en betaalbare) methodiek beschreven voor de integratie van het algemene rekenen van de referentiekaders 2F en 3F in de beroepsopleiding.  Er loopt vanaf september 2017 een pilotproject (opleiding verpleegkunde en steward/stewardess) om de methodiek te testen.

Opleiders die aan dit of een soortgelijk project voor hun opleiding willen deelnemen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de auteur.

Bij ons in de opleiding wordt niet gerekend!

Studenten zijn prima te motiveren om te rekenen, onder voorwaarde dat zij zien dat het hen verder helpt in hun opleiding en hun toekomstige beroep. Ook bij beroepsopleidingen waar rekenen minder vanzelfsprekend is, kan rekenen op 2F- en 3F-niveau zowel organisatorisch als vakdidactisch een serieuze plaats krijgen volgens het hierna beschreven model. Integratie van rekenen in de beroepsgerichte leerlijnen heeft grote voordelen voor de efficiëntie, voor het niveau van de beroepsopleiding en vooral ook voor de motivatie van de student om serieus te rekenen.

Lees hier verder

Ook interessant