De komst van de panda’s naar Nederland, de fidget spinners of de Olympische Spelen; allemaal onderwerpen waarmee wordt gerekend bij Nieuwsrekenen. Nieuwsrekenen is namelijk rekenen met het nieuws van de dag. Het biedt wekelijks toepassingsopgaven voor het rekenen met steeds weer nieuwe actuele contexten. Het gaat om lessen waarbinnen leerlingen oefenen om de rekenvaardigheden (optellen, aftrekken, procenten, oppervlakte) die ze in de gewone rekenlessen geleerd hebben, toe te passen. Reken- en wiskundemethodes geven nauwelijks aandacht aan het systematisch oplossen van toepassingsopgaven, terwijl onderzoek laat zien dat leerlingen vaak veel moeite hebben met dit soort opgaven. Veel leerlingen halen onvoldoende resultaten voor de verplichte rekentoetsen in het voortgezet onderwijs, waarin het ook om toepassing gaat. Lees hier het hele artikel

Ook interessant