De toekomst van het rekenen op het mbo

Kooske Franken, Kees Hoogland

In oktober 2015 besloot de politiek dat rekenen voor mbo vooralsnog geen onderdeel uitmaakt van de slaag-zak regeling, het cijfer voor het rekenexamen komt echter wel op de cijferlijst. De gevolgen van dit besluit waren vorig jaar goed merkbaar. De motivatie van veel studenten verminderde zienderogen en de aandacht voor rekenen binnen instellingen leek af te nemen.

Aanvankelijke teleurstelling

De politieke ad-hoc beslissing om het cijfer voor het rekenexamen voorlopig niet mee te laten tellen was voor veel actieve rekendocenten een domper. Op de positieve ontwikkelingen rond rekenen op de scholen in de instellingen – ontwikkelen materialen, professionalisering, ontwikkelen rekenbeleid, werken aan differentiatie en motivatie, voorzieningen en vangnet voor zwakke rekenaars, onderzoek naar werkbare praktijkvoorbeelden – lijkt op deze manier een rem gezet te zijn. Ontwikkelingen waar honderden docenten zich met hart en ziel voor hebben ingezet, lijken opeens een onzekere toekomst te hebben.

Toch is onze inschatting dat het politiek gekrakeel uitdooft, en dat rekenen toch een blijvertje wordt op het mbo, maar dan wel met een veel sterker en meer eigen ingekleurd mbo-profiel. Nu hangt het politieke beleid te veel af van toevallige meningen over rekenen in het voortgezet onderwijs. Binnen het mbo zullen we rekenroer weer stevig zelf ter hand moeten nemen met een adequate invulling voor mbo-studenten.

Lees hier verder

Ook interessant