Download hier het aanmeldformulier! 

Didactische training tot rekendocent

Doel: zelfstandig rekenonderwijs kunnen verzorgen op niveau 2F /3F op basis van de vier pijlers van goed rekenonderwijs, genoemd in het ERWD3-protocol (Van Groenestijn, Van Dijken en Janson, 2012). En inzicht krijgen in de verschillende lagen van de didactiek met de daarbij behorende leerlijnen en oplossingsstrategieën. Dit is methode onafhankelijk.

Werken met de principes:

 • Zelf ervaren
 • Zelf doen
 • Het gedrag veranderen

Praktische opdrachten op basis van onderzoekend leren, waarbij de rekendocent het uitgangspunt is en de rekenpraktijk het onderwerp.

“Ik ben nieuwsgierig naar, ik denk dat mijn leerlingen dit wel/niet (op deze wijze) kunnen…, daarom ga ik …. tijdens mijn rekenles toetsen, bevragen, analyseren, onderzoeken, etc”

 Studielast (indicatief)

Activiteit Duur (circa) Studielast (uur)
15 bijeenkomsten 3 uur 45
14 praktische opdrachten,

inclusief verwerken feedforward

2,5 uur 35
Ontwikkelen eigen vaardigheid 3F 10 uur 10
Oefenen in de eigen onderwijspraktijk met de vier pijlers van goed rekenonderwijs (transfer didactiek in de klas) Dagelijks, iedere rekenles 30
Totale studielast 120

Programma

(Programma onder voorbehoud)

Cursusdag 1   Tijdsduur: 3 uur

 • Doorgaande leerlijnen
 • Traditioneel en realistisch rekenen
 • Land van Six (handelingsmodel, modelgebruik)
 • Leerlijnen: elementair getalbegrip
 • Referentieniveau 2F en 3F contextloze opgave, practicum
 • Praktische opdracht: eigen vaardigheid rekenen: 3F-toets maken

Cursusdag 2 Tijdsduur: 3 uur

 • Resultaten gemaakte 3F-toets uitwisselen en ontwikkelplan maken.
 • Rekenen tot 100
 • Handig rekenen (practicum, handelingsniveaus)
 • De tafels I
 • De strategieën bij vermenigvuldigen
 • Verhoudingen
 • Breuken (zonder bewerkingen) I
  • Verschijningvormen
  • Hulpmaterialen en modellen
  • Practicum
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk

Cursusdag 3 Tijdsduur: 3 uur

 • Breuken (met bewerkingen) I
  • Bewerkingen
  • Toepassen modellen
  • Practicum
 • Verhoudingen I
  • Verschijningsvormen
  • Modellen
  • Practicum
 • De samenhang I (practicum), breuken, kommagetallen, procenten
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk 

Cursusdag 4 Meten en meetkunde I (Tijdsduur: 3 uur)

 • De leerlijn meten
 • Meetkunde
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Construeren
  • Opereren
 • Het verschil tussen meten en meetkunde
 • Practicum
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk

Cursusdag 5 Tijdsduur: 3 uur

 • Contexten I
 • Heuristieken (zoekregels)
 • Sleutelwoorden
 • Wat voor type docent ben je?
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk

Cursusdag 6 Tijdsduur: 3 uur

 • Hoe is het gesteld met jouw professionele gecijferdheid?
 • Getallen
  • De tafels II
  • De strategieën bij vermenigvuldigen
  • Handig rekenen / contexten
  • Schattend rekenen
 • Meten: Referentiematen
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk (handig en schattend rekenen)

Cursusdag 7 Tijdsduur: 3 uur

 • Getallen: Hoofdrekenen, practicum
 • De rekenmachine (de leerlijn), incl .de schattende rekenmachine
 • Kommagetallen
 • Grote getallen
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk (leerlijn rekenmachine)
 • Practicum
 • Rekenen met tijd
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk (rekenen met tijd)

Cursusdag 8 Tijdsduur: 3 uur

 • Meten en meetkunde II
  • Practicum meten en meetkunde
 • Domein verhoudingen
  • Breuken (met bewerkingen) II
  • Breuken (met bewerkingen) practicum
  • Verhoudingen II
  • Verhoudingen practicum (uitleggen, handelingsniveaus)
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk

Cursusdag 9 Tijdsduur: 3 uur

 • Verhoudingen
  • Procenten II
  • Procenten practicum
  • Verschillende lesvormen met procenten
 • Andere manieren van rekenen
 • Contexten II (A, B, C) practicum uitleggen
 • Sleutelwoorden in contexten
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk

Cursusdag 10 Tijdsduur: 3 uur

 • Wat betekent dat getal?
 • Gericht oefenen t.o.v productief oefenen
 • Rekenstoornissen
 • Diagnosticeren
 • Practicum uitleggen (drieslagmodel)
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk (productief oefenen in de klas)

Cursusdag 11 Tijdsduur: 3 uur

 • Domein meten, rekenen met tijd
 • Practicum tijd
 • Domein Verbanden
 • Grafieken
 • Formules
 • Praktische opdracht gericht op onderzoek eigen rekenpraktijk (tijd en verbanden)

Cursusdag 12 Tijdsduur: 3 uur

 • Syllabus 2F en 3F, theorie
 • Syllabus Practicum
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk naar aanleiding van Syllabus

Cursusdag 13 Tijdsduur: 3 uur

 • Domein getallen (practicum)
 • Hulpmaterialen en modellen (handelingsniveaus)
 • Uitleggen methode- en examenopgaven 2F en 3F
 • Praktijkopdracht: onderzoek uitleg opgaven 2F / 3F
 • Training voor certificering
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk, uitleggen in de rekenles

Cursusdag 14 Tijdsduur: 3 uur

 • Domein verhoudingen (practicum)
 • Hulpmaterialen en modellen (handelingsniveaus)
 • Uitleggen methode- en examenopgaven verhoudingen 2F en 3F
 • Praktijkopdracht: onderzoek uitleg opgaven 2F / 3F
 • Training voor certificering
 • Praktische opdracht: onderzoek eigen rekenpraktijk, uitleggen in de rekenles

Cursusdag 15 Tijdsduur: 3 uur

 • Domein meten, meetkunde en verbanden (practicum)
 • Hulpmaterialen en modellen (handelingsniveaus)
 • Uitleggen methode- en examenopgaven 2F en 3F
 • Training voor certificering