Examentraining 2F en 3F

De examentraining bestaat uit vier modules. Afhankelijk van de wensen van het rekenteam is de tijdsinvestering een dagdeel tot vier dagdelen. Deel 1 staat in het teken van contextloze opgaven referentieniveau 2F, deel 2 staan de contextopgaven 2F centraal, deel 3 worden de contextloze opgaven referentieniveau 3F uitgewerkt en deel 4 de contextopgaven 3F. Per opgave wordt een examenopgave aangeboden en een aantal extra oefenopgaven om de strategie (aanpak) te oefenen (consolideren). De uitwerkingen vinden plaats door toepassing van het drieslagmodel en de vier handelingsniveaus. De uitleg wordt met de rekendocenten geoefend middels een rollenspel waarbij zowel de klassensituatie als individuele uitleg geoefend wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar en geoefend met ondersteunend rekenmateriaal. Aan het eind van de training ontvangt de rekendocent de presentaties (powerpoint en werkblad), zodat deze examentraining met de examenklassen geoefend kunnen worden. Gewerkt wordt vanuit het principe: zelf ervaren, zelf doen en gedrag veranderen op drie niveaus van didactiek.

De workshops zijn gewaardeerd door de rekendocenten met een gemiddelde van een 8. Wij danken de docenten voor deze beoordeling die mede dankzij hun inzet en enthousiasme zo hoog kon worden.

Evaluaties en reacties van rekendocenten naar aanleiding van de examentraining 3F.

Tops

 • Het overleggen en bespreken van het werk met andere rekendocenten is zeer waardevol, en zouden we veel regelmatiger moeten doen
 • kennismaken nieuwe collega’s
 • uitsplitsen van sommen toepasbaar in de les
 • ik mag als docent meer focus lessen op de “30%” die moeite heeft met formeel rekenen
 • zelf oefenen wat top
 • analyse mbv formulier werkblad examentraining
 • ervaringen oplossingen van anderen of collega’s
 • verschillende wegen die tot resultaat leiden
 • vooral veel verschillende didactische werkvormen aan blijven bieden en veel herhalen.
 • het benoemen van problemen waar studenten tegenaan lopen
 • herhaling drieslagmodel
 • nadenken over de examenopgaven door het invullen examentraining
 • leuk om verschillende vragen te maken bij dezelfde examenopgaven
 • 3-slagmodel, taalgebruik, herhalen van de som met een andere som. ruitjespapier is kladpapier.
 • heel waardevol om verschillende examenopgaven aan de hand van het werkblad te maken.

Tips

 • helderder proberen te krijgen wat het verschil is tussen 2F en 3F, en hoe dit aan te bieden / over te brengen op de studenten. Ik wil daar graag mee aan de slag met mijn klassen!
 • toepasbaar voor 2F
 • (dyscalculie) ik zou graag achterliggende reden willen herkennen van de rekenfouten
 • welke denkstappen worden er maximaal gemaakt door de zwakke rekenaars bij de som 0,8 = …%?
 • mentale aspect bewust maken met paperclipjes neerleggen (tennistraining)
 • ervaringen met anderen delen
 • spel uitproberen Canadees vermenigvuldigen
 • de leerplannen verfijnen. Stap B meer oefenen. Stap C echt elke les doen.

Evaluaties en reacties van rekendocenten naar aanleiding van de examentraining 2F.

Tops

 • Heel zinvol om te weten en te zien dat jullie voorbeelden gebruiken uit de werkelijke examens, ik deed het ook al en ik zie hierdoor nog eens de bevestiging dat ik goed bezig ben.
 • Er wordt door jullie genoeg ruimte gegeven voor vragen en zijpaadjes. Goed dat we een idee krijgen over percentages leerlingen die een bepaalde som fout maken.
 • Je weet wat er achter de som zit, de gedachtegang. Meerdere manieren van uitleggen. Leren van andere docenten, elkaar leren kennen
 • Rustige presentatie, goed om elkaar af te wisselen.
 • Andere kijk op oplossen van rekenopgaven. Het nut inzien van filmpjes.
 • Ik heb meer inzicht gekregen in de soorten examenopgaven. Fijn dat ik de powerpoint presentatie in mijn lessen kan gebruiken Het ABC-formulier is erg handig.
 • Het gezamenlijk bespreken van de moeilijke rekenopgaven.
 • Bruikbaar materiaal voor studenten
 • Goede uitleg gehoord.
 • Prachtig materiaal om de studenten naar het examen te leiden

Tips

 • Leuk om de leerling te zien in een filmpje. Datje daarmee diagnostisch aan de slag moet.
 • Werkblad examentraining mag wat eenvoudiger. Een instapversie voor beginners. Een maal de eenvoudige versie onder de knie, dan deze uitgebreide versie gebruiken.
 • Leerlijnen per domein.
 • Drieslag; terugvragen. Ga zo door.
 • Toepassen in de les vooral doen (3-slagmodel)
 • Graag zou k diverse manieren van differentiëren willen verzamelen door bijvoorbeeld met andere docenten rekenen te overleggen en brainstormen
 • Onderwijsprogramma per jaar per niveau samenstellen.
 • Kritische noot: soms moeilijk te realiseren in (te) grote klassen.
 • Hoe toe te passen in grote klassen in beperkte tijd.