Feedback is commentaar op het werk van een leerling met de bedoeling dat hij ervan leert en dat hij zijn werk kan verbeteren. Dit commentaar helpt het gat te dichten tussen wat een leerling al kan en het beoogde leerdoel. Feedback bestaat uit een waardering, uitleg daarvan en concrete verbetersuggesties.

Wat is goede feedback?

Dylan Wiliam (1) beschrijft drie principes van Feedback. Om te beginnen moet feedback gerelateerd zijn aan het leerdoel. Als een leerling voor het eerst leert hoe hij moet rekenen met een kortingspercentage, moet de feedback gericht zijn op een goed begrip van het principe, niet op een fout bij het afronden. Het tweede principe is dat het verwerken van feedback meer werk moet zijn dan het geven ervan. Je moet de leerling aan het denken zetten. Dit doe je bijvoorbeeld door de leerlingen vragen te stellen: ‘Hoe kun je 1% uitrekenen?’. Of door leerlingen een tip te geven: ‘1% reken je uit door te delen door … ?’. Lees hier verder

Ook interessant