Intervisie Rekenen

Om de verkregen kwaliteit van het rekenonderwijs en de (geschoolde) rekendocenten te borgen is intervisie een bruikbaar instrument. Onder leiding van Compleet Rekenen wordt het netwerk van rekendocenten verstevigd (professionele leergemeenschap), de actualiteit bijgehouden en praktijkcasussen besproken. Centraal staat de dagelijkse (reken)praktijk en didactiek van de rekendocent. Ook hier wordt gewerkt vanuit het principe: zelf ervaren, zelf doen en zo het (reken)gedrag veranderen. De vier pijlers van goed rekenonderwijs, zoals genoemd in het ERWD van Van Groenestijn (2012), staan centraal bij de intervisie.