Klassenbezoeken

Steeds vaker wordt de vraag gesteld of wij klassenbezoeken kunnen afleggen. Enerzijds om vanuit een objectiviteit het klassenmanagement en rekengedrag van de rekendocent te observeren, anderzijds om onderwijsverbetering te bewerkstelligen door coaching vanuit een gerichte hulpvraag van de docent of leidinggevende. Compleet Rekenen heeft hiervoor gerichte observatielijsten en kijkwijzers ontwikkeld. Natuurlijk is de hulpvraag leidend en wordt de observatie op maat uitgevoerd.De vier pijlers van goed rekenonderwijs, zoals genoemd in het ERWD van Van Groenestijn, staan centraal bij de observaties en klassenbezoeken.