Bram van Tongeren, directeur Innovatie & Didactiek bij Muiswerk Educatief, roept scholen op om vaker formatief te toetsen. “In het onderwijs testen we om de verkeerde redenen, namelijk om schoolleiding, ouders en onderwijsinspectie tevreden te stellen. Actie nemen op basis van de resultaten ontbreekt dikwijls. Waarom gebruiken we de resultaten niet vaker om de leerling verder te brengen?”

Formatief en summatief toetsen

Steeds vaker horen we de term ‘formatief toetsen’. Wat is dat nu precies? De website van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) legt uit dat een formatieve toets als doel heeft om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en bij een summatieve toets is het doel om leerlingen te beoordelen. Met een formatieve toets kijk je vooruit en wil je het leerproces zo soepel mogelijk laten verlopen. Met een summatieve toets kijk je terug en meet je de leeropbrengsten. Van Tongeren is voorstander van formatieve toetsen. “Scholen zouden toetsen vaker moeten inzetten als onderdeel van het leerproces. Een formatieve toets laat niet alleen zien waar je nu staat, maar vooral wat je nog nodig hebt om je doel te bereiken.” Lees hier verder

Ook interessant