Privacy Policy Compleet Rekenen

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over hoe Compleet Rekenen uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen. Zie hieronder om het privacy beleid te lezen.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Compleet Rekenen omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van website van Compleet Rekenen en cursisten van Compleet Rekenen.

Op het moment dat u uw gegevens aan Compleet Rekenen verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Compleet Rekenen kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • gegevens op formulieren die via de website worden en verzonden;
  • gegevens die u aanlevert vanwege een bestelling of aanmelding;

Gegevens via Compleet Rekenen

Compleet Rekenen kan gegevens van u verzamelen op onder andere het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt of een aanmeld- of bestelformulier ingevuld aan ons retourneert.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Compleet kan uw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

  • ter uitvoering van de dienstverlening (vlootschouw(en), didactische trainingen, workshops en rekenkoffer). Per opdracht wordt de te verwerken data expliciet beschreven.
  • voor het beheer van de cursusadministratie;
  • om u de nieuwbrief te verzenden;

Compleet Rekenen deelt uw gegevens met niemand anders dan hierboven genoemd.

Gebruik van cookies

Compleet Rekenen gebruikt op de website www.compleetrekenen.nl geen cookies.

Gegevens wijzigen/afmelden

Om geen nieuwbrief meer van ons te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@compleetrekenen.nl met het verzoek tot uitschrijven.

Veiligheid

Compleet Rekenen doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.  

Privacy Statement wijzigen

Compleet Rekenen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Compleet Rekenen te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Contacteer ons

Kijk voor onze contactgegevens op onze website. Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, kunt u contact opnemen via de mail: info@compleetrekenen.nl

Ook interessant