Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met verschillende rekenexperts de Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars ontwikkeld.

De quickscan is bedoeld voor teams – rekendocenten, rekencoördinatoren, docenten van andere vakken en leidinggevenden – in het vmbo en het mbo. Aan de hand van de quickscan kan het team een gesprek voeren over het beleid en de inhoud van het rekenonderwijs, met name gericht op studenten die zwak zijn inrekenen. De meerwaarde ervan is dat er uitwisseling plaatsvindt met het (v)mbo.

Door middel van een goed gesprek kan het rekenonderwijs in het vmbo en het mbo beter op elkaar afgestemd worden, zodat leerlingen geen onderbreking in hun leerlijn ervaren. Zeker voor zwakke rekenaars is het belangrijk om informatie over hun vaardigheden door te geven. Dan hoeft die student in het mbo niet voor de zoveelste keer te laten zien dat hij slecht is in rekenen, want dat is dan meteen duidelijk. Maar nog belangrijker is dat de mbo-docent ook meteen weet welke vormen van ondersteuning bij die student wel of niet effectief zijn.

Lees hier het hele artikel

Ook interessant