Rekenen blijft belangrijk

Eind 2017 publiceerde het ministerie van OC&W de brief van minister Slob (zie bijlage) van 15 december 2017[1]. Hij schrijft het volgende:

“Mijn tweede stap is om samen met belanghebbenden aan de herpositionering van rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo.

Dit doe ik vooruitlopend op de uitkomsten van de integrale curriculumherziening (curriculum.nu). In curriculum.nu worden de referentieniveaus onder de loep genomen en onderzocht hoe rekenen een duurzaam onderdeel wordt van het curriculum. Daarom is het belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.”

Dinsdag 9 januari aanstaande wordt er een bijeenkomst georganiseerd door BVMBO in Woerden bij de mbo-raad voor rekendocenten[2]. Dit is een werkbijeenkomst curriculumherziening referentieniveaus vanuit mbo-perspectief. Minister Slob geeft in zijn brief aan dat de zak-slaag-regeling rekenen op korte termijn gaat meetellen. Wij horen dat dit mogelijk al in het examenjaar 2019-2020 in het mbo wordt ingevoerd. Dit betekent voor de studenten die dit schooljaar gestart zijn met hun (3-jarige) mbo-opleiding dit examen deel uitmaakt van hun slaag-zakregeling. Was tot voor kort niet duidelijk wat de eisen zouden zijn, dat stadium is nu voorbij: studenten moeten vanaf nu optimaal worden voorbereid op dit rekenexamen, zodat zoveel mogelijk studenten voor dit onderdeel een voldoende behalen.

Bij de huidige 1e-jaars mbo-studenten van een 3-jarige opleiding telt mogelijk het resultaat voor het rekenexamen mee in de slaag-zakregeling in 2019/20.
Dit vraagt om goed rekenonderwijs en dus (teams van) rekendocenten die de didactische vier pijlers van goed rekenonderwijs flexibel kunnen toepassen, zoals beschreven in het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie MBO (Van Groenestijn, Van Dijken en Janson, 2012):

·       Drieslagmodel;

·       Handelingsmodel;

·       Hoofdlijnen van rekenen  / leerlijnenmodel;

·       Aansluiten bij studentkenmerken.

Tevens beschikt de professionele rekendocent en het team rekendocenten een breed spectrum aan rekentaal en oplossingsstrategieën.

Compleet Rekenen wil graag met rekendocenten en rekencoördinatoren in overleg hoe wij kunnen ondersteunen en faciliteren bij het ontwikkelen, behouden en versterken van deze rekenexpertise. Compleet Rekenen biedt hiervoor de volgende mogelijkheden:

·       Didactische training tot rekendocent;

·       Reken- & ER-specialist;

·       Studiedagen op maat;

·       In-company trainingen op maat;

·       Vraaggestuurde professionalisering (rekenvlootschouw);

·       Workshops (activerende werkvormen, escaperoomles en diverse doe-workshops).

Neem vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken waarbij wij met u kunnen bespreken hoe wij gezamenlijk de rekenexpertise op uw opleiding kunnen versterken en borgen.

Ben van der Stee en Monique van Bueren

[1] zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten
[2] zie http://www.bvmbo.nl/uitnodiging-voor-rekendocenten/

Bekijk hier de bijlage met de brief van de minister. 

 

Ook interessant