Didactische training tot rekenspecialist & ER-specialist

De “Didactische training tot rekenspecialist & ER-specialist” is een vervolg op de cursus “Didactische training tot rekendocent” en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur. De thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. Het rekendossier, het studentdossier. Tijdens de cursus ontwikkelt de cursist een rekendossier ten behoeve van het aangepaste rekenexamen, en kiest uit de eigen onderwijspraktijk een student die gedurende de cursus wordt begeleid en waarvoor het rekendossier wordt ingevuld. Zo ontstaat een opleiding specifiek rekendossier dat voldoet aan de eisen van zowel de examencommissie als het CvTE.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Visie op rekenondersteuning
 2. Visie op de rekenkaarten (RT-Amersfoort of eigen rekenkaarten)
 3. Verkenning van de rekenkaarten
 4. Practicum foutanalyse
 5. Hoe leg ik een kaart uit? Hoe begrijpt de student de kaart?
 6. De transfer. Hoe kan de student een transfer maken zodat er een succeservaring optreedt?
 7. Toepassingen in 2ER, 3ER, 2A en 2A/ER
 8. Rekenkaarten en de rekenmethode
 9. Zelf rekenkaarten maken
 10. De evaluatie. Hoe blijft het proces SMART?

De cursus kan worden afgesloten met een (facultatief) summatief rekengesprek, waarin de rekendocent wordt gevraagd het geleerde toe te passen.

Bij de 8 bijeenkomsten van 3 uur horen praktijkopdrachten. Hieronder het overzicht van deze praktijkopdrachten. Uitgangspunt is het overzicht Bekwaamheidsprofielen en Bouwstenen, genoemd in het Raamwerk rekenen scholing en nascholing rekendocent vo en mbo (Jonker en Groenestijn, 2014)[1], deze worden cursief bij de opdracht vermeld en zijn terug te vinden in bijlage 1 en 2.

Op basis van de leerbehoeften van de individuele rekendocent kunnen de opdrachten worden aangepast. Tevens formuleert de rekendocent tijdens de cursus eigen leerdoelen die in de eigen onderwijscontext worden onderzocht.

[1] Bron: Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo en mbo, http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/Raamwerk_scholing_en_nascholing_rekendocent_totaal-prv.pdf