Training Uitblinker Rekenen (cursus van 8 dagdelen)

Samen met een aantal grote ROC’s en een uitgeverij is gewerkt aan een betekenisvol programma voor rekendocenten die zich willen specialiseren in de rekenuitblinkers. Het aanbod bestaat zowel uit verbredende als verdiepende rekenactiviteiten, waarmee de rekendocent zijn studenten verder kan uitdagen op het gebied van rekenen referentieniveau 2F en 3F. Centraal staat het ontwikkelen van onderwijs voor deze specifieke doelgroep.

Certificeringstraject van uitblinker rekenen

Het rekengesprek ‘uitblinker rekenen’ is, net als het didactisch rekengesprek rekendocent, gebaseerd op de referentieniveaus van Meijerink (2008), de gegevens van het CvTE gepubliceerd op de site www.examenbladmbo.nl, op de kwaliteitsafspraken MBO artikel 2.4 en op de uitgangspunten van ERWD3 (Van Groenestijn e.a., 2012).

Tijdens het rekengesprek wordt de rekendocent gevraagd om een aantal uitdagende contexten (verdiepend en verbredend) die passen bij rekenuitblinkers toe te lichten. De vier pijlers voor goed rekenonderwijs staan hierbij centraal. Het rekengesprek uitblinker rekenen wordt door een onafhankelijke assessor afgenomen, wordt digitaal vastgelegd en duurt maximaal 30 minuten per rekendocent.