Rekenen op opleidingsteams

(auteur Monique van Bueren MEd, september 2017 rekengids)

Een bijzonder kenmerk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is een sterke gerichtheid op het werken in opleidingsteams. In het opleidingsteam moet het gebeuren, zo is de heersende gedachte: teams vormen de sleutel tot het (verder) verbeteren van de onderwijskwaliteit (Professioneel Statuut bve). Om aan deze opdracht te kunnen voldoen, moeten de opleiders[1] in het team een goed samenwerkend geheel vormen. De teamleden zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. Het werken in teams betreft niet alleen een verandering in de organisatiestructuur van de instelling, maar tevens een cultuuromslag van opleiders en management. Het werken in teams vraagt immers om een veel intensievere vorm van samenwerking dan de meeste opleiders gewend zijn. Daarnaast zoeken opleidingsteams de verbinding tussen op centraal niveau vastgestelde visie en kaders en de eigen vertaling en invulling daarvan op lokaal niveau ten aanzien van de opdracht, inrichting en bewegingsruimte van het team. Onder ‘opleiders’ verstaan we in deze publicatie zowel docenten als instructeurs als werkbegeleiders.

Lees hier verder

Ook interessant