Wie zijn wij?

Monique van Bueren
Na het succesvol afronden van de pabo en de 2e-graads wiskunde-opleiding, heb ik een aantal jaar gewerkt als leerkracht basisonderwijs en als docent wiskunde in het (special) voorgezet onderwijs. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en mijn interesse groeide om meer met mijn vak te gaan doen. Ik ben gaan werken op de Pabo als reken-wiskundedocent en lerarenopleider. In dit kader heb ik de oriëntatiecursus rekenen-wiskunde en didactiek bij het Freudenthal Instituut met goed gevolg afgerond. Deze scholing was verplicht om lesbevoegd te zijn voor rekenen-wiskunde in het hbo en werd gezien als een eerstegraads lesbevoegdheid rekenen. In 2011 heb ik de master Leren & Innoveren met goed gevolg afgerond.

Het is leuk om de leerling en studenten in de praktijk met rekenen bezig te zien. Naast het zelf rekendocent zijn, vind ik het ook een uitdaging om docenten om en bij te scholen naar rekendocenten.
Naast dat ik de cursusleider ben die de trainingen en workshops verzorgt, geef ik les aan alle leerjaren op de pabo, bezoek (reken)lessen van studenten en loop ik regelmatig stage om het contact met de werkvloer te behouden. Ook heb ik regelmatig contact met diverse experts. De verworven expertise wordt verwerkt in de trainingen en workshops, zodat de (reken)docenten kennis nemen van de recente ontwikkelingen op rekengebied. Doordat ik ruime ervaring heb opgedaan in het rekenonderwijs op basisscholen, voortgezet onderwijs, de pabo en het mbo, ben ik makkelijk toegankelijk voor de cursisten en kan ik op een praktische en realistische manier inspelen op de vragen.

 

Jan Bodrij  –  Rekenen op rekenen

Ik ben in het bezit van een master Reken-Wiskunde & Didactiek van de Universiteit Utrecht welke een vervanging is van een eerstegraads bevoegdheid rekenen. Daarnaast ben ik gediplomeerd civiel technicus. Ik heb jaren als docent wiskunde op een middelbare school gewerkt, zowel in de onder- als bovenbouw. Dit heb ik altijd met hart en ziel gedaan en mijn interesse groeide om meer met mijn vak te gaan doen. Mijn voorkeur ging toen al uit naar rekenonderwijs. Ik ben toen overgestapt naar de Pabo. Tijdens de stagebezoeken heb ik veel rekenlessen gezien. Samen met het zelf ontwikkelen van lesmateriaal rekendidactiek, heb ik mij ontwikkeld tot een opleider sterk gericht naar de praktijk. Naast dat ik rekenadviseur en didactisch trainer ben, geef ik ook rekenlessen aan leerlingen op het ROC en het VO. Het is leuk om de leerling met rekenen bezig te zien, maar naast het zelf rekendocent zijn, vind ik het ook een uitdaging om docenten om te scholen naar rekendocenten.

Transfer uit eigen praktijk. Naast dat ik de cursusleider ben die de trainingen en workshops verzorgt, geef ik les op het MBO niveau 2, 3 als 4 en uit verschillende kwalificatiedossiers. In het voortgezet onderwijs heb ik rekenlessen gegeven op VMBO-T, HAVO en VWO. Deze expertise wordt gebruikt tijdens het ontwikkelen van de trainingen, zodat ze zijn toegespitst op docenten in het MBO/VO. Daarnaast wordt deze expertise gebruikt om de trainingen en workshops aan te passen aan de laatste ontwikkelingen uit het rekenonderwijs, zodat deze te allen tijden up-to-date zijn. Ook heb ik zitting in de pioniersgroep Steunpunt Taal en Rekenen MBO. De verworven expertise wordt verwerkt in de trainingen en workshops, zodat de cursisten kennis nemen van de recente ontwikkelingen op rekengebied. Doordat ik ruime ervaring heb opgedaan in het rekenonderwijs op basisscholen, de Pabo en het MBO/VO, ben ik makkelijk toegankelijk voor de cursisten en kan ik op een praktische en realistische manier inspelen op de vragen van de cursisten.

Ik hoop u dan ook snel te ontmoeten zodat ik mijn ‘didactische training tot rekendocent’ met u kan delen

 

Overige trainers    

Verder werkt Compleet Rekenen ook samen met enkele zelfstandige trainers zodat continuïteit optimaal gegarandeerd kan worden, maar ook de ontwikkeling van onze cursussen en workshops actueel blijft.