Workshops

De workshops worden op maat aangeboden, zodat specifieke onderwerpen niveauverhoging bij docenten wordt bewerkstelligd.

Het huidige aanbod:

Workshop 1: Verschil rekenen tussen 2F en 3F in de methode volgens Meijerink

Workshop 2: Het vervolgtraject na de nulmeting

Workshop 3: Examentraining rekenen I

Workshop 4: Signalering zwakke rekenstudenten

Workshop 5: Examentraining rekenen II

Workshop 6: Het ‘Rekenlandschap’

Workshop 7: Werken met modellen I

Workshop 8: Van kolomsgewijs rekenen naar cijferend rekenen en modellen II

Workshop 9: Uitleggen

Workshop 10: Interactie

Workshop 11: Omgaan met verschillen

Workshop 12: Het open lesmodel

Workshop 13: ‘t land van Six’

Workshop 14: Optische illusies

Workshop 15: Het gebruik van de rekenmachine in de les

Workshop 16: Analyse centraal ontwikkeld examen Rekenen 2F/3F 2012 (1)

Workshop 17: Citotoets / eindtoets rekenen basisonderwijs

Workshop 18: Dyscalculie en COE Rekenen Pilot 2013-2015

Workshop 19: Het werken met rekenkaarten in het MBO

Workshop 20: Veel voorkomende fouten COE 2F

Workshop 21: Veel voorkomende fouten COE 3F

Workshop 22: Analyse centraal ontwikkeld examen Rekenen 2F / 3F 2013 (2)

Workshop 23: Analyseren van opgaven van makkelijk naar moeilijk